รับตรงวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง(สอบได้ที่ 1 มีทุนการศึกษา)

พฤษภาคม 4, 2009 at 2:23 pm (เรื่องการศึกษา) ()

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับนักศึกษาและบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โดยเปิดรับใน 5 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมพลังงาน ทั้งภาคในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมทั้งสิ้น 500 คน

โดยในปีการศึกษา 2552 นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่สมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการสอบคัดเลือกได้คะแนนเป็นอันดับ 1 จำนวน 1 ทุน ซึ่งผู้ที่ได้รับทุน จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่ายในภาคการศึกษาปกติเป็นเวลา 4 ปีการศึกษา

รับสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2552

รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2552
->> 2 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2552 : รับสมัคร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารลายสือไท
->> 6 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม 2552 : รับสมัคร ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

รับสมัครแบบรายกระบวนวิชาโดยไม่รับปริญญา (Pre-Degree) ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2552 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารลายสือไท

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารลายสือไท มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก โทรศัพท์ 02-3108570-1

credit :  uddyjojo

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: