มศว รับตรง ส.ค.-ก.ย. เอกชน ยังรับอื้อ

พฤษภาคม 9, 2009 at 12:00 pm (เรื่องการศึกษา) (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

ม.เอกชน 55 แห่งรับ นศ.เพิ่ม 53,670 คน มศว ประกาศรับตรงเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ จี้ ทปอ.-สกอ.วางเกณฑ์แก้รับตรงสูงเกินให้สอบได้ 2-3 สถาบัน

รศ. ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์    อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   (มกค.)   ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน    (สสอท.)    กล่าวว่า    มหาวิทยาลัยเอกชนที่รับนิสิต    นักศึกษาเพิ่มมี   55   แห่ง   จำนวน   53,670   คน    ดังนี้มหาวิทยาลัย

(ม.)   กรุงเทพ   5,000   คน

ม.เกริก 1,500 คน

ม.เกษมบัณฑิต 800 คน

ม.คริสเตียน 1,200 คน

ม.เจ้าพระยา 200 คน

ม.เซนต์จอห์น 700 คน

ม.เทคโนโลยีมหานคร 1,000 คน

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 1,000 คน

ม.ธนบุรี 400 คน

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด 400 คน

ม.นอร์ท-เชียงใหม่ 400 คน

ม.ปทุมธานี 1,000 คน

ม.พายัพ 1,830 คน

ม.ฟาร์อีสเทอร์น 560 คน

ม.ภาคกลาง 1,600 คน

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,270 คน

ม.โยนก 552 คน

ม.รังสิต 3,000 คน

ม.ราชธานี 700 คน

ม.รัตนบัณฑิต 250 คน

ม.วงษ์ชวลิตกุล 1,885 คน

ม.เว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) 100 คน

ม.ศรีปทุม 1,615 คน

ม.สยาม 2,000 คน

ม.หอการค้าไทย 5,000 คน

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1,700 คน

ม.หาดใหญ่ 800 คน

ม.อิสลามยะลา 500 คน

ม. อัสสัมชัญ 1,000 คน

ม.เอเชียอาคเนย์ 2,485 คน

วิทยาลัย (ว.) กรุงเทพธนบุรี 560 คน

ว.เฉลิมกาญจนา 1,577 คน

ว.เฉลิมกาญจนาระยอง 535 คน

ว.เชียงราย 470 คน

ว.เซนต์หลุยส์ 190 คน

ว.เซาธ์อีสท์บางกอก 1,000 คน

ว.เซนต์เทเรซา-อินติ 153 คน

ว.ดุสิตธานี 750 คน

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 140 คน

ว.ตาปี 1,123 คน

ว.ทองสุข 50 คน

ว.เทคโนโลยีภาคใต้ 220 คน

ว.นอร์ทกรุงเทพ 3 00 คน

ว.นครราชสีมา 300 คน

ว.บัณฑิตเอเชีย 543 คน

ว.พิษณุโลก 710 คน

ว.พุทธศาสนานานาชาติ 15 คน

ว.มิชชัน 120คน

ว.รัชต์ภาคย์ 900 คน

ว.ราชพฤกษ์ 732 คน

ว.ลุ่มน้ำปิง 600 คน

ว.แสงธรรม 100 คน

ว.สัตพล 800 คน

ว.อินเตอร์เทค-ลำปาง 300 คน

สถาบันอาศรมศิลป์ 35 คน

ศ.ดร.วิรุณ   ตั้งเจริญ    อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   (มศว)   กล่าวว่า   มศว   กำหนดรับนิสิตปริญญาตรีโดยสอบตรงประจำปีการศึกษา   2553   ในเดือนสิงหาคม-กันยายน   2552   จำนวน   2,500   คน   จะรับรอบเดียวและประกาศผู้ที่สอบได้ลำดับสำรองเพิ่มขึ้น   เพื่อแก้ปัญหาเด็กสละสิทธิ์   และรับนิสิตผ่านแอดมิชชั่นส์กลาง   1,500   คน

แต่ละมหาวิทยาลัยรับตรงเพิ่มขึ้นทุกปี   เช่น มศว   รับตรง   59-60%   มหาวิทยาลัยต่างจังหวัดรับตรงถึง   80%   แม้ว่าที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย   (ทปอ.)   จะพยายามคุมตัวเลขรับตรง   และแอดมิชชั่นส์กลางอยู่ที่   50   ต่อ   50   ทปอ.  และ   สกอ.  ควรจะหาวิธีร่วมกันเพื่อไม่ให้เด็กวิ่งรอกสอบ    อาจให้สอบตรงได้ไม่เกิน   2-3   สถาบัน  ” อธิการบดี   มศว กล่าว

credit : คมชัดลึกออนไลน์ , blog.eduzones.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: